LIÊN HỆ HOTLINE: 0937 141 999 (Mr.HOÀNG)1.Bảng báo giá cát xây dựng 2020

STT                                                       Sản phẩm cát xây dựng                     Đơn Giá  Tính M3        
1 Cát San Lấp 135,000/m3
2 Cát Bê Tông Vàng 220,000/m3
3 Cát Xây Tô 145,000/m3
4 Cát Bê tông rửa loại 2 

180,000/m3

2. Báo giá đá xây dựng 2020

STT Sản phẩm Đá Xây Dựng          Đơn Giá không thuế                     Đơn Giá Có Thuế Ghi Chú
1 Đá 0x4 xanh 335,000/m3                 348,500/m3                  HG
2 Đá 0x4 đen 220,000/m3 242,000/m3 HG
3 Đá my Bụi 220,000/m3 242,000/m3 HG
4 Đá Mi Sàng 200,000/m3 220,000/m3 HG
5 Đá 1×2 Xanh 360,000/m3 396,000/m3 HG
6 Đá 1×2 đen 265,000/m3 292,500/m3 HG
7 Đá 4×6 xanh 340,000/m3 374,000/m3 HG
8 Đá 4×6 Đen 280,000/m3 308,000/m3 HG
9 Đá Hộc Đang cập Nhật LIên Hệ 097.5555.684 HG

3.Báo giá xi măng 2020

STT Sản phẩm xi măng         Đơn Giá không Thuế                          Đơn Giá Có Thuế Ghi Chú
1 xi măng hocim (saomai) 79,000/bao      86,900/bao      HG
2 Xi măng hà tiên pc40 77,000/bao 84,700/bao HG
3 Xi măng thăng long 70,000/bao 77,000/bao HG
4 Xi măng Hạ Long 70,000/bao 77,000/bao HG
5 Xi măng Fico 71,000/bao 78,100/bao HG
6 Xi Măng Cẩm Phả Đang cập Nhật Đang cập Nhật